vine-xl

Vine

Nó không phải là một đoạn video, cũng không phải là một hình động, nhưng Vine ($ Miễn phí) chắc chắn rất thú vị. Dịch vụ mới của Twitter này cho phép người dùng ghi lại và chia sẻ những đoạn video lặp lại trong 6 giây, bao gồm cả âm thanh.

Xem thêm tại đây.

SHARE

COMMENTS