Screen Shot 2015-10-15 at 11.27.06 PM

VĂN HOÁ TRƯỢT VÁN LONDON | FRED BERRY

Freb Perry, một thương hiệu nổi tiếng ở Anh đã mang đến một cái nhìn sâu hơn về toàn cảnh trượt ván ở London và một nhóm văn hoá qua đoạn phim ngắn do tạp chí Jocks&Nerds thực hiện. Cùng theo chân Reuben Dehaan, 18 tuổi, cùng hai người bạn Froby Mbabazi và Sam Sitayeb đến sân trượt ván Mile End và khám phá nhóm văn hoá tại đây..

YouTube Preview Image

BÀI LIÊN QUAN 

TRAILER CHÍNH THỨC | TONY HWAK’S PRO SKATER 5

BST MỚI CỦA GOSHA RUBCHINSKIY X VANS

KHI ĐAM MÊ ÂM NHẠC VÀ TRƯỢT VÁN HOÀ LÀM MỘT

  • Screen Shot 2015-10-15 at 11.27.06 PM

SHARE

COMMENTS