curly_hot_dog_roasters

Vỉ nướng hotdog dạng xoắn độc đáo

Để nướng hotdog, đòi hỏi bạn phải có kỹ năng và sự kiên nhẫn. Thiết kế của những dĩa nướng dành cho lửa trại, dài 34-inch  sẽ đảm bảo rằng mon hotdog vàng rộm của bạn không bao giờ rơi vào đống lửa.

Xem thêm tại đây.

SHARE

COMMENTS