Screen Shot 2014-05-10 at 12.47.38 PM

TUYỂN TẬP ÂM NHẠC | SINH RA ĐỂ YÊU

Khi đất nước đặt vào thế lâm nguy, theo bản năng và tâm thức của mỗi người, ai cũng sẽ muốn biến mình một siêu nhân để có thể đập tan những mưu kế và hành động xâm lược của kẻ ngoại xâm. Cũng dễ hiểu khi hầu hết ai cũng hô hào khẩu hiệu bởi họ tin rằng, đó là cách để ai đó có thể thay họ trở thành những siêu nhân và ra tay giúp đất nước. Còn với Dope, chúng tôi chỉ mong rằng, chúng ta hãy trở về bản năng cao cấp mà chỉ loài người có được, đó là yêu. Make Love Not War!

BÀI LIÊN QUAN:

TUYỂN TẬP ÂM NHẠC | PHIÊN TRỰC TIẾP

TUYỂN TẬP ÂM NHẠC | NHỊP 70S

TUYỂN TẬP ÂM NHẠC | TỰ DO & HOANG DẠI

 

  • Screen Shot 2014-05-10 at 12.47.10 PM
  • Screen Shot 2014-05-10 at 12.43.40 PM
  • Screen Shot 2014-05-10 at 12.47.38 PM

SHARE

COMMENTS