PPXOTR9WC6CSXWXWJO

Túi da hiệu Longchamp X Jeremy

Sản phẩm mới vừa ra mắt tại Colette, chiếc túi da Longchamp X Jeremy được thiết kế từ nguồn cảm hứng về mực in. Hãy xem thêm hình ở dưới .

  • LongColette4
  • LongColette3

SHARE

COMMENTS