18

TRỒNG CÂY BẰNG “TÁO” | CHIRSTOPHE GUINET

Christophe Guinet aka Monsieur Plant, nghệ sĩ người Pháp đã dùng những sản phẩm Apple cũ bị vứt đi, chuyển chúng thành những tác phẩm nghệ thuật. Những chất thải công nghệ ngày càng nhiều, và trở thành một vấn đề thực sự. Monsieur Plant đã tân trang vỏ những sản phẩm Apple cũ và biến chúng thành chậu cây. Series này có tên gọi “Plant Your Mac!”, gồm có các sản phẩm Macintosh Classic, iMac 63, G5 cùng nhiều cây xanh tươi tốt.

18 19 20 21 22

BÀI LIÊN QUAN 

Ý TƯỞNG XE ĐIỆN CỦA VESPA

KÝ ỨC HỘP QUẸT ZIPPO TRONG THỜI CHIẾN

HỘP MÔ HÌNH “PHÙ THUỶ SỢ MA” | TRẦN THU HẰNG

  • 22
  • 21
  • 20
  • 19
  • 18

SHARE

COMMENTS