1

TRIỂN LÃM “HIỆN TRẠNG” | HOÀNH TRẦN & ARCHIE PIZZINI

Galerie Quỳnh xin trân trọng được giới thiệu “Hiện Trạng” – một triển lãm đầy tham vọng của hai kiến trúc sư làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh, Hoành Trần và Archie Pizzini từ công ty HTA + Pizzini. Triển lãm lần này sẽ trưng bày ảnh, tác phẩm chữ và sắp đặt. Không những chỉ nêu bật những quan niệm định hướng cho thực hành kiến trúc của họ, các tác phẩm còn cho thấy những phản ứng sáng tạo riêng của bộ đôi với thành phố mà cả hai đang sống.

Quan sát những thay đổi trong cơ cấu xã hội và văn hóa của Việt Nam cùng với sự phát triển tột bậc về vật chất của các trung tâm đô thị như thành phố Hồ Chí Minh, Hoành và Archie xem thành phố này như một sinh vật ngắn ngày – trong trạng thái chuyển tiếp, nhạy cảm với sức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Một số kiến trúc sư sẽ đánh sập những địa điểm sẵn có để tạo ra cái gì đó mới “toanh” nhằm hữu-hình-hóa một thành phố hiện đại; những người khác thuộc phe cực đoan lại cố gắng bảo tồn lịch sử của những công trình đó, né tránh bất cứ kế hoạch nào mang tính sửa sang và luôn muốn khôi phục lại các tòa nhà về nguyên trạng quá khứ vinh quang của chúng. Hoành và Archie lại chủ tâm theo phái trung lập, một lập trường bền vững hơn, mà qua đó cả hai chọn lối xây dựng trên bề dày lịch sử phong phú của một công trình cụ thể. Hoành khẳng định: “Một thành phố được làm giàu bằng việc tích lũy qua nhiều thế hệ… Tích lũy kết hợp phá hủy, nhưng vẫn níu đủ cơ cấu để gìn giữ được bản sắc văn hóa, trong khi phá hủy thì xóa sạch tất cả mọi thứ, bao gồm cả cơ cấu văn hóa.”

Một cách thích đáng, Hoành và Archie trưng bày tác phẩm của mình trong chính gallery họ thiết kế vào năm 2013. Với tuổi đời hơn một thế kỷ, bề dày lịch sử xã hội phong phú của tòa nhà cung cấp nền móng ý tưởng cho các kiến trúc sư, thiết kế với quan niệm tích lũy và chuyển tiếp trong tâm trí. Archie phản ánh, “[từ] “Lịch sử” liệu có thể đề cập đến một cấu trúc, vốn là hiện thân của những sự kiện nó đã trải qua, bằng cách hiển thị dấu tích và dư âm của những hoàn cảnh, thôi thúc và bốc đồng khác nhau? Loại công trình được bảo quản như mới, hay phát triển dần dà, sẽ thấm đẫm ý niệm của lịch sử?” ‘Hiện Trạng’ là một minh chứng sâu sắc và nên thơ cho vai trò đạo đức của các kiến trúc sư thiên về tính bền vững và khả năng phục hồi.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

  • 1

SHARE

COMMENTS