1

TRIỂN LÃM 20 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY VÁN TRƯỢT CHOCOLATE

Công ty ván trượt nổi tiếng Chocolate vừa kỷ niệm 20 năm thành lập bằng một triển lãm trưng bày hơn 200 mẫu ván trượt, những hình ảnh ghi lại sự phát triển theo năm tháng, và triển lãm nghệ thuật được thực hiện bởi Even Hecox. Nhìn chung, sự kiện phản ánh Chocolate những năm đầu tiên và sau đó có sự gia tăng ổn định, và cuối cùng trở thành một phần không thể thiếu của văn hoá skate.

BÀI LIÊN QUAN

SKATE VIETNAM VỚI TIMMY MCMEEL

CỘNG ĐỒNG SKATEBOARD TẠI BERLIN | KINGPIN MAGAZINE

MOROCCO MAYHEM | RED BULL SKATE

  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

SHARE

COMMENTS