1

TRẺ EM QUA NHỮNG TÁC PHẨM ĐƯỜNG PHỐ CỦA ERNEST ZACHAREVIC

Ernest Zacharevic là một nghệ sĩ đến từ Lithuania (hay tiếng Việt gọi là Litva) có những tác phẩm graffiti tuyệt vời tại đường phố George Town, Penang, Malaysia. Những tác phẩm này nằm trong dự án với tên gọi Mirrors George Town, là một phần của George Town Festival 2012, và công ty sơn Murobond tài trợ. Ernest Zacharevic cho biết rằng luôn lấy cảm hứng từ những nơi mình làm việc, những nơi mình lui tới, nên mỗi tác phẩm như đánh dấu hành trình cá nhân của Ernest.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BÀI LIÊN QUAN 

SỰ HÓM HỈNH CỦA NHỮNG ĐỒ VẬT THƯỜNG NGÀY

NHỮNG LOÀI VẬT NGOÀI HÀNH TINH | WES 21

SIÊU CHÓ | JOSH LYNCH

  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

SHARE

COMMENTS