artworks-000037424080-wxdi4j-crop

Touliver remix ca khúc của Lil’Knight và Justa Tee

Cùng thưởng thúc giai điệu của ca khúc “Không tin một sớm mai bình yên” của Lil’Knight và Justa Tee theo phong cách hoàn toàn mới do DJ Touliver remix. Bạn sẽ không thể không chuyển động theo mỗi nhịp của bài hát. Bật loa to lên nào!

Xem thêm tại đây.

YouTube Preview Image

SHARE

COMMENTS