screen-shot-2016-12-26-at-1-55-48-pm

TOP 10 XE ĐỘ NĂM 2016

Trong năm 2016, rất nhiều xe được độ lại ấn tượng trên khắp thế giới ra mắt khán giả, từ những xưởng xe mới mở cho đến những xưởng lâu năm, có tiếng trong ngành. Cũng như mọi năm, trang web Bike EXIF đã tổng kết lại danh sách 10 xe ấn tượng nhất năm 2016, dựa trên dữ liệu trên mạng xã hội, lượt xem, lượt nhấp vào liên kết… Và sau đây là danh sách 10 xe của năm:

10. Revival BMW Landspeeder

2

9. Hazan Motorworks BSA

3

8. XTR Pepo Harley-Davidson Dyna

4

7. Down & Out Triumph Bonneville T100

5

6. Auto Fabrica’s Honda CX500

6

5. NCT’s BMW R100 ‘Black Stallion’

7

4. Federal Moto’s Honda CB550

8

3. BMW R5 Hommage

9

2. Classified Moto’s Honda XR650L

10

1. Rough Crafts Bavarian Fistfighter

11

 

BÀI LIÊN QUAN 

XE KAWASAKI W650 XĂM HÌNH ĐẦY CHẤT CHƠI | SCHLACHTWERK

PHIÊU LƯU VÀO THẾ GIỚI KHÁC CÙNG VANGUARD ROADSTER

EVE LIQUID BLACK | XE HÌNH VIÊN ĐẠN | BANDIT9

 • screen-shot-2016-12-26-at-1-55-48-pm
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2

SHARE

COMMENTS