TBEATLES

Top 10 | Ca khúc hay nhất của The Beatles

Họ là những người hùng, là nguồn ảnh hưởng lớn nhất trong âm nhạc. Ban nhạc vĩ đại nhất của dòng rock & roll, The Beatles. Hãy cùng nghe lại 10 ca khúc mà Dope cho là hay nhất của họ. Còn nếu bạn không đồng tình, không sao cả. Đơn giản,  tham gia Dopeme, tạo bảng The Beatles với 10 ca khúc mà theo bạn là hay nhất của họ và để chúng tôi được sưu tầm và đăng lên Dope.vn.

10. Twist n Shout – album “Please Please Me” (1963)

YouTube Preview Image

 

09. In My Life – album “Rubber Soul” (1965) 

YouTube Preview Image

 

08. Eleanor Rigby – album “Revolver” (1966) 

YouTube Preview Image

 

07. While My Guitar Gently Weeps – “The White Album” (1968)

YouTube Preview Image

 

06. Here Comes The Sun – album “Abbey Road” (1969)

YouTube Preview Image

 

05. Strawberry Fields Forever – album “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (1967)

YouTube Preview Image

 

04. Yesterday – album “Help!” (1965)

YouTube Preview Image

 

03. A Day In The Life - album “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (1967)

YouTube Preview Image

 

02. Let It Be – Đĩa Đơn (1969)

YouTube Preview Image

 

01. Hey Jude – Đĩa Đơn (1968)

YouTube Preview Image

 

Video được sưu tầm và đăng lên bảng M.usic của thành viên An_D_An.
Hãy tham gia Dopeme và trở thành người đóng góp nội dung cho Dope.vn 

 

  • TBEATLES

SHARE

COMMENTS