thx-tune-up-xl

THX Tune-Up

Bạn có thể thuê một chuyên gia đến nhà và thiết lập một rạp hát thu nhỏ trong phòng khách với giá vài trăm đô. Hoặc chỉ cần tải về THX Tune-Up ( $Miễn phí ). Ứng dụng đơn giản này có thể giúp bạn thiết lập tỉ lệ, độ sáng, độ tương phản, màu sắc, và màu của màn hình một cách chính xác thông qua Apple TV hay sử dụng máy ảnh trên iPhone, iPad, hoặc iPod touch để hiển thị một bộ lọc màu sắc đặc biệt.

Xem thêm tại đây.

SHARE

COMMENTS