Screen Shot 2013-12-20 at 3.43.19 AM

RAP THỜI SỰ

Thay vì phải xem những bản tin thời sự theo cách thông thường, giờ các rapper đã vào cuộc và thể hiện phong cách của mình cũng như làm nhiệm vụ truyền tải những thông tin trong nước và quốc tế đến mọi người và đặc biệt là giới trẻ. Xem tin nhiểu rap chắc chắn dễ vào hơn rất nhiều so với cách thông thường.

Bản tin số 3:

YouTube Preview Image

Bản tin số 2:

YouTube Preview Image

Bản tin số 1:

YouTube Preview Image

Các bản tin tiếp theo sẽ được cập nhật trong bài viết này.

Nguồn: Vietnamplus.vn

BÀI LIÊN QUAN:

RAP LÀ THỂ THAO | RAP ELITE CYPHER

  • Screen Shot 2013-12-20 at 3.43.19 AM
  • Screen Shot 2013-11-29 at 9.28.51 AM

SHARE

COMMENTS