1

THE NEXT BLACK | TƯƠNG LAI CỦA THỜI TRANG

Thởi trang hiện nay thay đổi liên tục và có những tiến bộ không ngừng, với những sự hợp tác mới và những công nghệ hàng đầu được áp dụng vào các sản phẩm. Một phim tài liệu mới có tên là “The Next Black” giúp chúng ta khám phá những giới hạn tiếp theo của thời trang, tập trung nghiên cứu vào công việc của các hãng thời trang và các công ty khác nhau. Từ những quần áo được áo dụng công nghệ từ xưởng Studio XO, đến những sản phẩm quần áo thể thao của gã khổng lồ adidas, đoạn video này đưa chúng ta tiếp cận với những công ty sáng tạo nhất trên thế giới để thu thập ý kiến của họ về quần áo và tương lai của chúng.

YouTube Preview Image

BÀI LIÊN QUAN:

XEM | KHÁCH SẠN RWANDA

TOP 10 BỘ PHIM ĐỘC LẬP THÁNG 5/2014 | PHẦN 1

TOP 10 BỘ PHIM ĐỘC LẬP THÁNG 5/2014 | PHẦN 2

  • 1

SHARE

COMMENTS