Screen Shot 2013-12-24 at 10.03.02 AM

THẾ HỆ TRẺ | PYZINE

PYMCA (Photographic Youth Music Culture Archive) – Cục Lưu giữ Văn hoá, Nhiếp ảnh, Âm nhạc của Thanh niên – bắt đầu như 1 kho lưu trữ lịch sử, lưu giữ hơn 100k hình ảnh về văn hoá giới trẻ. Trong nhiều năm qua, PYMCA đã thu thập những hình ảnh, tài liệu liên quan đến phong trào thanh niên, những chuyển động của thanh niên trong thập niên 60 của thế kỷ trước, làm kho tài liệu tham khảo cho việc giáo dục, các nhà báo và các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Đến nay, kho lưu trữ chỉ dành cho các tổ chức giáo dục, các nhà báo và các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp – nếu ngoài các tổ chức trên muốn sử dụng hình ảnh trong lưu trữ này thì phải trả phí. Các tạp chí online giới thiệu sự mạch lạc, nhất quán, phi thường các hình ảnh trong PYMCA, tài liệu về sự ra đời nền văn hoá thanh niên và sự phát triển toàn cầu của nó thông qua các thế hệ.

 • Screen Shot 2013-12-24 at 10.05.37 AM
 • Screen Shot 2013-12-24 at 10.05.17 AM
 • Screen Shot 2013-12-24 at 10.04.59 AM
 • Screen Shot 2013-12-24 at 10.04.52 AM
 • Screen Shot 2013-12-24 at 10.04.41 AM
 • Screen Shot 2013-12-24 at 10.04.31 AM
 • Screen Shot 2013-12-24 at 10.04.20 AM
 • Screen Shot 2013-12-24 at 10.04.10 AM
 • Screen Shot 2013-12-24 at 10.03.59 AM
 • Screen Shot 2013-12-24 at 10.03.49 AM
 • Screen Shot 2013-12-24 at 10.03.40 AM
 • Screen Shot 2013-12-24 at 10.03.18 AM
 • Screen Shot 2013-12-24 at 10.03.02 AM
 • Screen Shot 2013-12-24 at 10.02.53 AM
 • Screen Shot 2013-12-24 at 10.02.42 AM

SHARE

COMMENTS