V-FAENA-FASHIONTOGRAPHY-6

” The Discreet Charm of Kate Upton “

Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Sebastian Faena cho tạp chí V số mới nhất với các gương mặt mẫu là siêu mẫu Kate Upton cùng Liam Dean and Kremi Otashliyska.

Xem thêm tại đây

  • V-FAENA-FASHIONTOGRAPHY-5
  • V-FAENA-FASHIONTOGRAPHY-4
  • V-FAENA-FASHIONTOGRAPHY-3
  • V-FAENA-FASHIONTOGRAPHY-2
  • V-FAENA-FASHIONTOGRAPHY-1

SHARE

COMMENTS