Screen Shot 2014-08-05 at 8.05.29 AM

TÀI LIỆU SÀI GÒN | NEIL MASSEY

Neil Massey là một nhiếp ảnh gia người Anh nhưng hiện tại, anh đang sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước khi đến với Châu Á, Neil đã từng sống tại London và là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp về âm nhạc, đời sống giới trẻ và đặc biệt là văn hoá rẽ nhánh (sub-cultures). Kể từ khi đặt chân tới Việt Nam, Neil luôn ấn tượng bởi tốc độ phát triển của nơi đây, đặc biệt là con người và môi trường sống.

Bộ ảnh “Sài Gòn” được chụp dưới góc độ tài liệu của Neil Massey và được thực hiện bởi chiếc điện thoại iphone 5 của anh. Đó còn là những tái hiện chân thực của Neil dưới góc độ của một người nước ngoài về con người, về văn hoá và môi trường sống xung quanh anh.

Tìm hiểu thêm về Neil Massey.

Xem Instagram của Neil Massey.

 • Screen Shot 2014-08-05 at 8.06.37 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 8.05.29 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 8.05.11 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 7.57.51 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 7.57.17 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 7.56.57 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 8.04.30 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 8.04.07 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 8.03.49 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 8.05.48 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 8.07.06 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 8.07.27 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 7.55.02 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 7.54.42 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 7.54.24 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 7.53.08 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 7.52.48 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 7.52.24 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 7.51.25 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 7.50.30 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 7.50.11 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 7.49.37 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 7.49.12 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 7.48.43 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 7.48.13 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 7.47.53 AM
 • Screen Shot 2014-08-05 at 7.47.26 AM

SHARE

COMMENTS