2

TÁI ĐIÊU KHẮC TÁC PHẨM LƯU NIỆM | MASKULL LASSERRE

Những tác phẩm nghệ thuật mới nhất của nghệ sĩ Maskull Lasserre được thực hiện trên các món quà lưu niệm, được tìm thấy trong các cửa hàng cổ xưa, hoặc trong các cửa hàng thủ công được sản xuất hàng loạt bởi các nghệ sĩ vô danh. Ông đã dùng những tác phẩm này làm nền tảng và sáng tạo lên những tác phẩm của riêng mình bằng cách tái khắc lại, loại bỏ những chi tiết của tác phẩm gốc và điêu khắc lại cấu trúc xương phức tạp bên trong.

BÀI LIÊN QUAN 

BÓNG TRÊN TƯỜNG | ANDERS GJENNESTAD

KHI THIÊN NHIÊN TÔ ĐIỂM CÁC TÁC PHẨM ĐƯỜNG PHỐ

THE CAGE | CRAZY MONKEY

  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

SHARE

COMMENTS