2

TÁC PHẨM 3D DÀNH CHO ASTON MARTIN

Hai nhà thiết kế người Canada Ben Johnston và Mark Simmons đã thực hiện một tác phẩm 3D rất đẹp cho tạp chí Aston Martin. Xem những hình ảnh bên dưới để thấy các công đoạn thiết kế từ phác thảo cho đến công đoạn cuối cùng.

BÀI LIÊN QUAN 

TÁC PHẨM 3D LÀM TỪ VẬT PHẾ THẢI | BORDALO II

NGHỆ THUẬT XẾP TIỀN GIẤY

BỜ MÔI GỢI CẢM | HUBERT DE LARTIGUE

  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 2
  • 1

SHARE

COMMENTS