Greg-Minah-Painting-4

Tác phẩm của họa sĩ GREG MINAH

Greg Minah đến từ Maryland của Baltimore là một họa sĩ trừu tượng, người đã trải qua một quá trình sáng tạo để tạo ra những bức tranhđộc đáo .Ông đổ những lớp mỏng sơn acrylic  trên vải phẳng và sau đó quay nghiêng vải bạt để tạo ra những bức tranh theo các dòng chảy của sơn. Ông dậm thêm nhiều lớp lên nhau và liên tục loại bỏ các lớp trước bằng nước nóng với áp suất cao, thường là để lại những mẫu phác thảo. Mỗi lớp là một chuỗi các màu sắc được chồng lên nhau. Sự hỗn loạn được điều chỉnh qua nhiều lớp màu sắc, hình dạng và đường vòng làm cho những bức tranh thêm hấp dẫn.

Xem thêm tại đây

YouTube Preview Image

  • Greg-Minah-Painting-3
  • Greg-Minah-Painting-2

SHARE

COMMENTS