9

SỰ HÓM HỈNH CỦA NHỮNG ĐỒ VẬT THƯỜNG NGÀY

Trong suốt những năm qua, nghệ sĩ Kristian Mensa nhận ra rằng những đồ vật đơn giản mà chúng ta bắt gặp hàng ngày có thể biến hoá thành hàng trăm hình dạng với những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cùng xem 1 số hình ảnh bên dưới trong BST của Kristian Mensa để thấy được sự sáng tạo đa dạng của người nghệ sĩ này cũng như có cái nhìn mới về những món đồ vật quen thuộc.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 6

BÀI LIÊN QUAN 

NHỮNG LOÀI VẬT NGOÀI HÀNH TINH | WES 21

SIÊU CHÓ | JOSH LYNCH

MUTINY OF COLOURS | CỨU LẤY NGHỆ THUẬT ĐƯỜNG PHỐ

 

 

 • 6
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

SHARE

COMMENTS