Sony Music Timeline

Hãng Sony đã quyết định trang trí văn phòng ở Phố Derry bằng 125 năm lịch sử âm nhạc và họ đã làm điều đó với sự bố trí những dòng chữ ngay ngắn, tuyệt vời ở trong khoảng 150 mét vuông. Hãy cùng xem video sau :

Xem thêm tại đây.

SHARE

COMMENTS