Screen Shot 2014-10-06 at 1.26.18 PM

REGGAE GARDEN – THE LAST ROUND WITH GEORGE AXON

Một đêm hết mình cùng với các DJ: SKANK THE TANK, Spectrum, One Nayton, Porgus Minimus, Axon.

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 9pm thứ bảy, 11/10/2014 tại Hanoi Rock City.

Vào cửa tự do.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

  • Screen Shot 2014-10-06 at 1.26.18 PM

SHARE

COMMENTS