Screen Shot 2014-10-30 at 6.17.46 PM

++++++ REALLY??? | BOOTLEG BAR

Bạn có kế hoạch gì cho Halloween năm nay chưa? Nếu chưa, thì hãy có mặt tại Bootleg Bar, hứa hẹn sẽ là một đêm DEEP….DARK và DEADLY!!!

Thông tin thêm 

Thời gian: 10pm, ngày 31/10/2014
Địa điểm: Bootleg Bar, 9 Lê Thánh Tôn, quận 1
Thông tin chi tiết xem tại đây.

  • Screen Shot 2014-10-30 at 6.17.46 PM

SHARE

COMMENTS