radikal-550x343

RADIKAL FORZE JAM 2012

RADIKAL FORZE JAM | SINGAPORE 2012
Được tổ chức bởi Radikal Forze crew

Dẫn chương trình: Felix

Các nhà tài trợ: RedBull, Hennessy, Carhartt, Crumpler, Steez

Quay phim & hậu kỳ:  Vietmax
Video được sản xuất bởi Peace United | 84 Production | Radikal Forze

YouTube Preview Image

SHARE

COMMENTS