1

PSYCHESUNDAY #2 | INDIKA, HCM

Phiên bản thứ hai của PSYCHESUNDAY đã trở lại, được thực hiện vào một lần mỗi tháng vào một ngày chủ nhật.

Do Nic Ford tổ chức và lấy cảm hứng từ Indika.

Thể loại nhạc:

Trip Hop // Dub // Cosmic // Ambient // Idm // Balearic // DownTempo // Psychedelic // Afrobeat // Soundtrack // Electronica // Drone // YatchRock // Shoegaze // Tropical

Thông tin thêm

Thời gian: 2pm – 11pm chủ nhật, 11/9/2016
Địa điểm: Indika, 43 Nguyễn Văn Giai, quận 1, HCM
Thông tin chi tiết xem tại đây.

  • 1

SHARE

COMMENTS