mercedes_cls_shooting_brake

Phiên bản Shooting Brake của Mercedes CLS

Phiên bản CLS mới của Mercedes được gọi là Shooting Brake, một thuật ngữ cổ điển cho một chiếc xe thể thao, một sụ giao hòa giữa một toa xe và coupe. Chiếc xe này là tất cả đẳng cấp mà bạn vươn tới. Nó là một tay đua siêu cấp và đồng thời là một chiếc xe S-Class chất lượng cao cấp phù hợp với cả gia đình.

xem thêm tại đây

SHARE

COMMENTS