Old_Faithful_Shop_06

Old Faithful Shop

Trào lưu thời trang liên tục xoay vần nhưng sự đơn giản và chất lượng thì luôn tồn tại. Old Faithful Shop, xuất xứ từ Vancouver nay được đặt tại Gastown. Khai trương tháng 5.2010, kiến trúc nguyên thủy của cửa hàng tính hơn một trăm năm tuổi với nội thất bao gồm gạch, bê tong và sản gỗ. Là nhãn hiệu quen thuộc với dân trong vùng, nay Old Faithful Shop muốn mở rộng kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng thương mại trong khu vực. Xem thêm tại đây


  • Old_Faithful_Shop_04
  • Old_Faithful_Shop_03
  • Old_Faithful_Shop_02
  • Old_Faithful_Shop_01

SHARE

COMMENTS