nike-flynit-lunar1-xl

Nike Flyknit Lunar1+

Nike Flyknit Lunar1+ được tích hợp công nghệ Flyknit của Nike – cung cấp sự tương thích chính xác hơn, làm giảm đường nối, trọng lượng, ma sát, và giảm chất thải đến 80%. Sẽ ra mắt vào tháng sau.

Xem thêm tại đây.

SHARE

COMMENTS