Screen Shot 2014-08-11 at 5.02.09 PM

NHỮNG TÁC PHẨM ĐIÊU KHẮC KỲ QUẶC | LIU XUE

Nghệ sĩ Liu Xue người Trung Quốc đã sáng tạo ra các tác phẩm điêu khắc kỳ quặc lai tạo giữa người và động vật. Những tác phẩm này thể hiện sự tương phản, đối lập với những gì mà xã hội cho là quyến rũ, hấp dẫn, hào nhoáng.

BÀI LIÊN QUAN

ĐỘNG VẬT VỚI NHỮNG ĐƯỜNG GỢN SÓNG | ANDREA MININI

THÔNG ĐIỆP TỪ KHÓI LỬA CHIẾN TRANH

ĐẬM CHẤT ĐƯỜNG PHỐ | ISLA BELL MURRAY & JESSICA SAIA

  • Screen Shot 2014-08-11 at 5.02.09 PM
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 1

SHARE

COMMENTS