1

NHỮNG KIỂU TÓC HUYỀN THOẠI

Giám đốc nghệ thuật người Pháp Madani Bendjellal vừa giới thiệu dự án mới nhất mang tên Hair Max. Đây là những tấm poster tập trung mô tả phần tóc của những nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Bạn nhận ra được bao nhiêu nhân vật?

9 8 7 6 5 4 3 2

BÀI LIÊN QUAN

NHỮNG ĐIỀU LẬP DỊ CỦA JACK MA

NHỮNG ĐÔI MẮT BIẾT NÓI | SHOUTA SANODA

KHI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO LÀM CHUYỆN “ĐẠI SỰ”

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 1

SHARE

COMMENTS