Slider_3_MJ

NHẠI LẠI HÀI HƯỚC TÊN CÁC NGHỆ SĨ NỔI TIẾNG

Mockstars giới thiệu tác phẩm nhại những người nổi tiếng, với những hình ảnh minh hoạ đầy màu sắc. Những bản vẽ vui tươi này dùng cách chơi chữ và lấy cảm hứng từ tên của những người nổi tiếng.

mockstars-7 mockstars-6 mockstars-5 mockstars-4 mockstars-3 mockstars-2 mockstars-1

BÀI LIÊN QUAN 

NHỮNG KIỂU TÓC HUYỀN THOẠI

NHỮNG ĐIỀU LẬP DỊ CỦA JACK MA

NHỮNG ĐÔI MẮT BIẾT NÓI | SHOUTA SANODA

  • Slider_3_MJ
  • mockstars-7
  • mockstars-6
  • mockstars-5
  • mockstars-4
  • mockstars-3
  • mockstars-2
  • mockstars-1

SHARE

COMMENTS