clemens-behr-5

Nghệ thuật sắp đặt bởi CLEMENS BEHR

Chúng ta đã từng nói rất nhiều đến tình yêu dành cho nghệ thuật và những tác phẩm tuyệt vời của Clemens Behr. Những tác phẩm nghệ thuật của ông được sáng tạo không ngừng giới hạn. Đó có thể là những thiết kế dành cho những tòa nhà lớn đến ngoài đường phố, không giới hạn không gian và thời gian.
Xem thêm thông tin tại Design Milk: http://design-milk.com/art-installations-by-clemens-behr/#ixzz1bDWufWu5

  • clemens-behr-7
  • clemens-behr-4
  • clemens-behr-3
  • clemens-behr-2
  • clemens-behr-1

SHARE

COMMENTS