modbook_pro

Modbook Pro

Các nhà thiết kế và các nghệ sĩ sử dụng  bút Wacom trong những sáng tạo của họ sẽ đánh giá cao Modbook Pro. Về cơ bản, đó là một MacBook Pro sửa đổi thành dạng máy tính bảng có tất cả tính năng và các độ nhạy của các máy tính bảng tốt nhất, nhưng có thể giải phóng bạn khỏi sự hạn chế của bàn làm việc. Máy tính bảng điều khiển mạnh mẽ với một màn hình hiển thị 13,3-inch tạo ra một bề mặt vẽ hoàn toàn phẳng và đi kèm với một cây bút tốt nhất. Được bán vào mùa thu năm 2012.

Xem thêm tại đây.

SHARE

COMMENTS