contributor-fashiontography-06

Ma mị với Milagros Schmoll

Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh giả Pierre Dal Corso cho tạp chí Contributor với gương mặt mẫu là Milagros Schmoll.

Xem thêm tại đây.

  • contributor-fashiontography-05
  • contributor-fashiontography-03
  • contributor-fashiontography-02
  • contributor-fashiontography-01

SHARE

COMMENTS