Screen Shot 2015-10-19 at 6.44.33 PM

LOGO NỔI TIẾNG x BỨC TRANH CỔ ĐIỂN

Nghệ sĩ Eisen Bernard Bernardo người Philippine đã tạo ra một dự án mang tên Logo + Art, đó là sự kết hợp giữa những logo nổi tiếng với những bức tranh cổ điển, như một cuộc nghiên cứu về nghệ thuật và chủ nghĩa tư bản, giữa sự thể hiện và các chức năng, giữa các cá nhân và doanh nghiệp.

Logo apple + tác phẩm The Son of Man của René Magritte

1

Logo Barbie + tác phẩm Portrait of Simonetta Vespucci của Piero di Cosimo

2

Logo British Petroleum + tác phẩm Three Sunflowers của Vincent Van Gogh

3

Logo CBS Television + tác phẩm The Desperate Man (Self-Portrait) của Gustave Courbet

4

Logo Ferrari + tác phẩm Napoleon Crossing the Alps của Jacques-Louis David

5

Logo National Aeronautics and Space Administration + tác phẩm The Starry Night của Vincent Van Gogh

6

Logo National Basketball Association + tác phẩm Gladiators của Leon-Maxime Faivre

7

Logo Puma + tác phẩm Scout Attacked by a Tiger của Henri Rousseau

8

Logo Shell + tác phẩm The Birth of Venus của Sandro Botticelli

9

Logo Starbucks + tác phẩm Self-portrait with Thorn Necklace and Hummingbird của Frida Kahlo

10

BÀI LIÊN QUAN 

BÀN TAY KHỔNG LỒ | OLIVIA KNAPP

TRẺ EM QUA NHỮNG TÁC PHẨM ĐƯỜNG PHỐ CỦA ERNEST ZACHAREVIC

SỰ HÓM HỈNH CỦA NHỮNG ĐỒ VẬT THƯỜNG NGÀY

 • Screen Shot 2015-10-19 at 6.44.33 PM
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

SHARE

COMMENTS