Screen Shot 2015-04-14 at 5.45.50 PM

LIỆU PHÁP CHUYỂN ĐỔI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH

Liệu pháp chuyển đổi là là một phương pháp thực hành “chữa bệnh” những người đồng tính bằng cách cố gắng biến đổi họ trở lại thành người bình thường thông qua tư vấn và một lối sống tiết chế.

Trong bản báo cáo đặc biệt này, tạp chí VICE đã có một cuộc thâm nhập độc quyền vào một trong số hàng trăm các tổ chức, nhóm, và các buổi điều trị về liệu pháp chuyển đổi trên khắp nước Mỹ. Từ chương trình Journey đến Manhood, mỗi người đàn ông phải trả hơn $600 để tham dự vào những ngày cuối tuần ẩn dật nơi mà họ sẽ tham gia vào những bài tập, hoạt động với những nhân viên của trung tâm, sẽ cùng họ chiến đấu, định hướng lại giới tính của mình.

YouTube Preview Image

BÀI LIÊN QUAN 

KHÁM PHÁ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BÚP BÊ TÌNH DỤC

NHỮNG VONG HỒN NGƯỜI LÍNH NGA TRÊN ĐẤT UKRAINE

TIỆM CẮT TÓC LÂU ĐỜI NHẤT TẠI HONGKONG

  • Screen Shot 2015-04-14 at 5.45.50 PM

SHARE

COMMENTS