9

KÝ TỰ GƯƠNG SOI | GALERIE QUỲNH, HCM

“Chúng ta không cần những thế giới khác, chúng ta cần một tấm gương” (Stanisław Lem)

Văn bản gương soi là một loại văn bản viết ngược hoàn toàn với ngôn ngữ thông thường, chỉ có thể giải mã khi được đọc trong một tấm gương. Theo một cách tương tự, ý tưởng xuyên suốt của triển lãm nhóm Ký Tự Gương Soi là sự phá cách, không theo những quy luật thông thường. Trong triển lãm này, các tác phẩm mới hoặc hiếm được trưng bày của Hoàng Dương Cầm, Jamie Maxtone-Graham, Trong Gia Nguyen và Truc-Anh sử dụng những phương cách can thiệp khác nhau để thử thách những khuôn khổ tương tác thông thường xung quanh một tác phẩm nghệ thuật, trong quá trình đó đưa ra những cái nhìn mới về tranh/ảnh chân dung. Có thể nói, với việc phá vỡ bức tường thứ tư (từ phía ngược lại) và đặt họ (và người xem) vào chính trong các tác phẩm, các nghệ sỹ – phản chiếu, hợp nhất với những chủ thể tác phẩm – giúp gợi mở những sợi dây gắn kết phức tạp, bất tận giữa mỗi con người với thế giới xung quanh.

Thông tin thêm

Thời gian: từ 18/11 – 17/12/2016, từ 10am – 7pm (thứ ba đến thứ bảy)
Địa điểm: Galerie Quỳnh, lầu 2, 151/3 Đồng Khởi, quận 1, HCM
Thông tin chi tiết xem tại đây.

  • 9

SHARE

COMMENTS