Screen Shot 2013-12-02 at 1.04.34 PM

KHÔNG GIỚI HẠN | SOFLES

Điều gì sẽ xảy ra nếu những nghệ sỹ graffiti có một nhà kho bỏ hoang cùng với lượng sơn xịt vô hạn. Những gì bạn sẽ xem sau đây là kết quả của hơn 4 ngày làm việc liên tục với các nghệ sỹ Sofles, Fintan Magee, Treas, Quench. Quay phim và dựng: Selina Miles. Âm nhạc: DJ Butcher. Địa điểm: Brisbane, Úc.

YouTube Preview Image

BÀI LIÊN QUAN:

XE ĐẠP VĨNH CỬU | AI WEI WEI

TRIỂN LÃM ĐƯỜNG PHỐ “BETTER OUT THAN IN” | BANKSY

CÁC VỊ PHẬT VÀ THẦN TRÊN CÂY

  • Screen Shot 2013-12-02 at 1.04.34 PM

SHARE

COMMENTS