Screen shot 2013-10-17 at 10.47.23 AM

“KHÔNG CÓ GÌ CÁ NHÂN” | AJI SUSANTO ANOM

“Chụp ảnh với tôi là câu trả lời về sự tò mò của bản thân. Nó chỉ là một sở thích, không có gì cá nhân. Tôi chỉ chụp những điều thú vị hoặc những khoảnh khắc. Tuy nhiên, khi tôi nhìn vào bức ảnh của mình, một ngày, một tuần, hay một tháng sau đó, các bức ảnh trở nên rất cá nhân. Nó phát triển thành một loại bộ nhớ cảm xúc, đem lại cho tôi một cơ hội để ghi nhớ cuộc sống riêng của mình, và xem nó chặt chẽ, sâu sắc.

Một bức ảnh là sự ghi nhớ, không chỉ là sự ghi nhớ của một thời điểm mà là ghi nhớ cảm xúc, bí ẩn của cuộc sống, một câu trả lời và cũng là một câu hỏi. Thực tế và cảm xúc bộ nhớ trở thành một công thức để tái hiện một lịch sử hư cấu. Tất cả các hình ảnh trong “Không có gì cá nhân” này là cuộc hành trình của tôi, và là câu hỏi và cảm xúc của tôi dành cho quê hương, Solo, Central Java, Indonesia.” Aji Susanto Anom

Screen shot 2013-10-17 at 10.45.33 AM Screen shot 2013-10-17 at 10.45.58 AM Screen shot 2013-10-17 at 10.46.18 AM Screen shot 2013-10-17 at 10.46.41 AM Screen shot 2013-10-17 at 10.46.57 AM Screen shot 2013-10-17 at 10.47.23 AM Screen shot 2013-10-17 at 10.47.49 AM Screen shot 2013-10-17 at 10.48.25 AM Screen shot 2013-10-17 at 10.45.07 AM Screen shot 2013-10-17 at 10.44.35 AM Screen shot 2013-10-17 at 10.44.12 AM Screen shot 2013-10-17 at 10.43.52 AM

Tìm hiểu thêm về AJI SUSANTO ANOM

 • Screen shot 2013-10-17 at 10.48.25 AM
 • Screen shot 2013-10-17 at 10.47.49 AM
 • Screen shot 2013-10-17 at 10.47.23 AM
 • Screen shot 2013-10-17 at 10.46.57 AM
 • Screen shot 2013-10-17 at 10.46.41 AM
 • Screen shot 2013-10-17 at 10.46.18 AM
 • Screen shot 2013-10-17 at 10.45.58 AM
 • Screen shot 2013-10-17 at 10.45.33 AM
 • Screen shot 2013-10-17 at 10.45.07 AM
 • Screen shot 2013-10-17 at 10.44.35 AM
 • Screen shot 2013-10-17 at 10.44.12 AM
 • Screen shot 2013-10-17 at 10.43.52 AM

SHARE

COMMENTS