12

KHI THIÊN NHIÊN TÔ ĐIỂM CÁC TÁC PHẨM ĐƯỜNG PHỐ

Thiên nhiên và sự phát triển đô thị hoá thường không phát triển tốt cùng nhau. Nhưng đối với các nghệ sĩ đường phố thì không gì là không thể. Họ đã kết hợp thiên nhiên vào những tác phẩm graffiti của mình, biến những bức tranh 2D thành 3D một cách sống động, độc đáo, khác biệt.

Không phải bất kỳ bức tường nào hay vỉa hè nào đều có thể trở thành nghệ thuật đường phố. Những nghệ sĩ họ đã tìm kiếm ra những địa điểm hoàn hảo, mặc dù các yếu tố thiên nhiên không giữ được lâu dài. Tuy nhiên, việc gì cũng có giá trị của nó, họ đã tạo được những tác phẩm khiến bất kỳ ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

BÀI LIÊN QUAN

THE CAGE | CRAZY MONKEY

CÔNG TY THIẾT KẾ DISTRICT EIGHT DESIGN

ĐỘNG VẬT KHỔNG LỒ TRÊN ĐƯỜNG PHỐ LONDON | IRONY & BOE

 • 28
 • 27
 • 26
 • 25
 • 24
 • 23
 • 22
 • 21
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

SHARE

COMMENTS