Screen Shot 2014-10-13 at 10.16.19 PM

KHI CÁC BỨC HÌNH BỊ NẤM PHÁ HUỶ

“Impermanence”, tạm dịch là Vô Thường, là một chuỗi những bức ảnh chân dung được thực hiện bởi Seung-Hwan Oh, vừa là nhiếp ảnh gia vừa là nhà vi sinh vật học người Hàn Quốc. Seung-Hwan đã cho những bức ảnh được rửa bằng phim vào một khu trồng nấm. Những con vi khuẩn đã xâm nhập, “ăn” và phá huỷ những bức ảnh, kết quả là cho ra những hình ảnh trừu tượng. Đây là một cách đẹp để ngược đãi những bức ảnh!

BÀI LIÊN QUAN 

VẺ ĐẸP THƯỜNG NHẬT | OSMA HARVILAHTI

PEPE | VĂN HOÁ BĂNG ĐẢNG Ở MEXICO

KÝ ỨC HONG KONG |FAN HO

  • Screen Shot 2014-10-13 at 10.16.19 PM
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2

SHARE

COMMENTS