Raphaela, an employee at the Dreamdoll company, works on the makeup of a silicone dream doll in their workshop in Duppigheim near Strasbourg

KHÁM PHÁ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BÚP BÊ TÌNH DỤC

Trong năm 2014, nhiếp ảnh gia Vincent Kessler đã đến thăm công ty Dreamdoll ở Duppigheim, Pháp, nơi mà sản xuất những con búp bê tình dục giống như thật. Kessler đã chụp lại quy trình sản xuất hàng loạt và quan tâm đến từng chi tiết sử dụng cho từng con búp bê. Chính vì sự kỳ công, chi tiết và như thật nên búp bê có giá hơn $6,000. Với ba nhân viên, trung bình mỗi năm có khoảng 100 búp bê do Dreamdoll sản xuất. Mỗi con búp bê nặng khoảng 40kg, có cấu trúc bằng nhôm nhẹ và mất khoảng một tuần để hoàn thành. Khách hàng chủ yếu của Dreamdoll đến từ Châu Âu.

BÀI LIÊN QUAN 

NHỮNG VONG HỒN NGƯỜI LÍNH NGA TRÊN ĐẤT UKRAINE

TIỆM CẮT TÓC LÂU ĐỜI NHẤT TẠI HONGKONG

TÌM HIỂU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HIPHOP QUA THỜI TRANG

 • Reverdi, the owner of the Dreamdoll company, works on the mechanical structure of a silicone dream doll at their workshop in Duppigheim near Strasbourg
 • Thierry Reverdi, owner of the Dreamdoll company, places a silicone dream doll into a case for shipping at their workshop in Duppigheim near Strasbourg
 • Thierry Reverdi, owner of the Dreamdoll company, styles the hair of a silicone dream doll at their workshop in Duppigheim near Strasbourg
 • Thierry Reverdi, owner of the Dreamdoll company, places sunglasses on a silicone dream doll at their workshop in Duppigheim near Strasbourg
 • Silicone dream dolls are seen at the workshop of the Dreamdoll company in Duppigheim near Strasbourg
 • Raphaela, an employee at the Dreamdoll company, prepares a silicone dream doll for shipment in their workshop in Duppigheim near Strasbourg
 • Raphaela, an employee at the Dreamdoll company, works on the makeup of a silicone dream doll at their workshop in Duppigheim near Strasbourg
 • Eric, an employee at the Dreamdoll company, inspects a silicone dream doll as he removes it from a mold at their workshop in Duppigheim near Strasbourg
 • Raphaela, an employee at the Dreamdoll company, works on the makeup of a silicone dream doll at their workshop in Duppigheim near Strasbourg
 • Raphaela, an employee at the Dreamdoll company, checks eye alignment on a silicone dream doll in their workshop in Duppigheim near Strasbourg
 • Raphaela, an employee at the Dreamdoll company, places a glass eye in the head of a silicone dream doll in their workshop in Duppigheim near Strasbourg
 • Eric, an employee at the Dreamdoll company, checks a silicone dream doll as he removes it from a mold at their workshop in Duppigheim near Strasbourg
 • A silicone dream doll is seen in its mold at the workshop of the Dreamdoll company in Duppigheim near Strasbourg
 • Raphaela, an employee at the Dreamdoll company, works on the makeup of a silicone dream doll in their workshop in Duppigheim near Strasbourg
 • Silicone dream dolls are seen at the workshop of the Dreamdoll company in Duppigheim near Strasbourg

SHARE

COMMENTS