Ke$ha vs. David Guetta ft Akon vs. Jay Sean ft Lil' Wayne – TiK ToK, Sexy Bitch Down

YouTube Preview Image

Nào mời bạn xem 1 bản video Mash Up từ các bản:

TiK ToK – Ke$ha
Sexy Bitch – David Guetta feat. Akon
Down – Jay Sean feat. Lil Wayne
Shots – LMFAO feat. Lil Jon

Bản mp3 có thể được tìm thấy ở đây

SHARE

COMMENTS