2013-Honda-Accord-Coupe-by-Bisimoto-Engineering-Grand-Touring-closeup-front-view-623x389

Honda giới thiệu 3 mẫu Honda Accord Coupe 2013

Phiên bản giới hạn của Honda Accord Coupe 2013 với các gói HFP ( Honda Factory Performance ) đã được hé lộ tại triễn lãm SEMA 2012 cùng với một bản Accord Coupe 2013 được điều chỉnh bởi hãng độ Bisimoto Engineering và phiên bản Accord DSO Eyewear/MAD Industries 2013.

Xem thêm tại đây.

SHARE

COMMENTS