Screen Shot 2013-03-19 at 1.59.16 PM

Grafitti Collective IDT Travels to Tibet

Tiếp theo một đoạn xem trước trước đó, bây giờ chúng tôi đã đem đến cho bạn một đoạn phim tài liệu đầy đủ có tên là ” On The Road ” . Được thành lập năm 2008, IDT Crew ( Industry Definition Transfer ) đã bắt tay vào một cuộc hành trình gần 1.200 km để vẽ lên những bề mặt độc đáo gần đây. Được hỗ trợ bởi Converse, nghệ sĩ WHYYY, NAN và SINIC, hành trình này kéo dài trong 50 ngày liên tiếp bắt đầu từ Côn Minh ở phía Tây Nam Trung Quốc  đến khu vực cao nhất trên trái đất: Tây Tạng. Hãy cùng xem các nhà nghệ sĩ của chúng ta như thế nào trong đoạn phim sau đây.

YouTube Preview Image

Xem thêm tại đây.

SHARE

COMMENTS