wharfwool5

Giày Wharf Whool – lịch mà “cool”

Giày của hãng Generic Surplus lúc nào cũng trông quen quen mà là lạ. Cũng cùng gót giày, cũng giây buộc chéo như các loại giày ba-ta hay thể thao khác, nhưng lại cứ khác theo một cách nào đó. Với dòng Wharf Wool, giày của hãng này lại có dáng dấp của len, mai mái da lộn, na ná vải bạt, và lại có hơi hướng của cao su. Tổng hợp lại là kiểu giày vừa bụi, lại vừa có thể mang đi làm, đi học. Cũng chẳng biết gọi nó là ba-ta hay giày thể thao nên cuối cùng, xin cứ gọi là giày đẹp vậy. Mà giá cũng mềm $65
Bạn có thể mua online tại đây.

  • wharfwool1

SHARE

COMMENTS