sperry-neon-top-sider-xl

Giày Sperry Neon Top-Sider

Bạn đang để ý một đôi Sperry Neon Top-Sider? Bây giờ bạn sẽ ngạc nhiên hơn khi mới đây họ đã giới thiệu đến người tiêu dùng 4 màu khác nhau, khiến cho sản phẩm này trở nên đa dạng về sự lựa chon. Sản phẩm sẽ được bán độc quyền ở địa điểm của Barney vào 19 tháng 11.

Xem thêm tại đây.

SHARE

COMMENTS