Screen Shot 2014-10-28 at 12.18.27 PM

GIẤC MƠ CỦA NHỮNG NGƯỜI VÔ GIA CƯ | SKIDROBOT

Nghệ sĩ graffiti Skidrobot đến từ Los Angeles đã có một dự án hết sức ý nghĩa và cảm động. Để nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề đói nghèo trên đường phố Los Angeles, ông đã quyết định đi gặp gỡ những người vô gia cư, trò chuyện và tìm hiểu về cuộc sống, ước mơ của họ. Skidrobot đã hiện thực hoá những ước mơ ấy bằng một vài nét sơn vẽ graffiti của mình.

BÀI LIÊN QUAN 

HÃY LÀM NGHỆ THUẬT – NGỪNG CHIẾN TRANH | MR. BLICK

TRANG TRÍ XE HƠI BẰNG BÚT LÔNG

NHÀ BAY | LAURENT CHEHERE

  • Screen Shot 2014-10-28 at 12.18.27 PM
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 1

SHARE

COMMENTS